De Club mag weer open!

Vanaf 16 maart was De Club helaas genoodzaakt om haar deuren te sluiten als gevolg van beslissingen van de overheid, maar gelukkig mogen wij jullie vanaf 1 juli weer welkom heten!

Om dit op een verantwoorde en veilige manier te kunnen doen, hebben wij interne regels opgesteld die voldoen aan alle eisen die door het RIVM zijn opgelegd en vertaald zijn in het Protocol Verantwoord sporten voor de fitness branche. Voor de inhoud van dit protocol kun je op onderstaande link ”Protocol NL Actief” klikken. 

De volgende uitgangspunten vormen de basis voor social distancing binnen De Club:

– Veilige omgeving voor alle medewerkers en sporters                             

– Het bieden van een gezonde activiteit                                                       

– Naleven van de 1,5 meter maatregel                                                         

– Er is nimmer sprake van rechtstreeks fysiek contact tussen sporter en medewerker

– Aanvullende hygiënemaatregelen

Lees voor je komst naar De Club onze interne regels door. Het toepassen van deze regels is een verantwoordelijkheid van ons allen. 

Indien maatregelen niet worden nageleefd door leden, kan De Club dit lid een (tijdelijk) gebiedsverbod opleggen dan wel het lidmaatschap intrekken.

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, neem dan contact op met Rob Jonker, via rob@sportcentrumdeclub.nl

Wij hopen je snel weer te zien.

De Club regels per 01-07-2020: Update per 14 oktober

1. Houd altijd 1,5 meter afstand tijdens je bezoek aan De Club.
2. Schud geen handen.
3. Reserveren voordat je naar De Club komt om vrij te sporten is niet nodig (voor yoga en groepslessen moet er WEL gereserveerd worden). Wel zal er moeten worden ingecheckt en uitgecheckt met je eigen druppel en zullen wij werken met een maximaal aantal bezoekers. Met ingang van 14 oktober houdt dit in dat wij maximaal 30 personen beneden in de fitnesszaal zullen toelaten. Het kan dus voorkomen dat er bij aankomst geen plek meer is. Wij verzoeken je om in de hal of buiten te wachten, of op een rustiger moment terug te komen. Bij binnenkomst vindt er een gezondheidscheck plaats om zo de veiligheid te kunnen waarborgen. (De gezondheidscheck/triage houdt in dat voorafgaand aan het sporten goed moet worden vastgesteld of de sporter gezond is, geen enkel begin van klachten heeft die passen bij COVID-19 of deel uitmaakt van een lopend contactonderzoek. Ook geldt dat niemand binnen het gezin/de thuissituatie koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.)
4. Het is per 14 oktober niet meer mogelijk om je omkleden in de kleedkamer van De Club. De douches, sauna's en andere faciliteiten met gelijke strekking zijn gesloten.
5. Neem een schone handdoek mee. Zonder schone handdoek kun je niet tot De Club worden toegelaten.
6. Neem een bidon met water mee. De horeca blijft gesloten dus er kunnen geen flesjes water, koffie of etenswaren op locatie zelf gekocht worden.
7. Ga voorafgaand aan je bezoek thuis naar het toilet. De toiletgroepen zijn wel beschikbaar op De Club. De gebruiker van het toilet reinigt voor en na gebruik zelf het toilet met schoonmaakspullen die door De Club beschikbaar worden gesteld.
8. Iedere sporter van een groeps- of yoga les zorgt ervoor dat hij binnen het afgesproken tijdsblok van 1 uur De Club betreedt, traint en weer vertrekt; Aankomst in De Club vindt niet eerder plaats dan op de afgesproken starttijd en sporters dienen na afloop direct te vertrekken bij De Club.
9. Vermijd het openbaar vervoer.
10. Bij binnenkomst dienen de leden mee te werken aan de triage/ het controle gesprek. (Mogelijk) zieke leden worden direct naar huis gestuurd. Leden blijven thuis als ze ziek zijn of in de afgelopen 72 uur ziek zijn geweest.
11. Ontsmet verplicht bij binnenkomst je handen met de beschikbaar gestelde desinfecterende hand gel.
12. Volg de routes aangegeven op de vloer.
13. Maak elk apparaat na gebruik schoon met de desinfecterende sprays die je bij binnenkomst worden aangereikt en die je gedurende het sporten bij je houdt en bij vertrek weer afgeeft.
14. Er kan één persoon tegelijk trainen op een cardio- of krachtapparaat waarbij de afstand van 1,5 meter ten opzichte van een ander lid en/of instructeur/medewerker gewaarborgd is.
15. In het centrum worden 1-op-1 trainingen alleen gegeven met in acht neming van de afstand van 1,5 meter tussen leden onderling en tussen leden en instructeur.
16. De prullenbakken zijn alleen voor gebruikte desinfectie producten. Eigen afval dient mee naar huis genomen te worden.
17. Volg de instructies op van het personeel in De Club of van de groepsles docent.
18. Vermijd fysiek contact met anderen in De Club of bij de training aanwezige sporters.
19. Neem alle meegebrachte zaken (flesjes etc.) weer mee terug naar huis.
20. Verlaat direct na het sporten de accommodatie.
21. Leden volgen de algemene richtlijnen van het RIVM met betrekking tot het minimaliseren van de verspreiding van de infectie.

Aanvullende regels:
- Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C)
- Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. 14

Het RIVM goedgekeurde protocol lezen van NL Actief?